Slabbaardstraat Zuid 31/1 - 8870 Izegem    T +32 (0)51/31.70.27   F +32 (0)51/31.72.27   E info@academ.be

Waardebepaling & Begeleiding overdracht

Waardebepaling & Begeleiding overdracht

Het overnemen of overlaten van een vennootschap is een belangrijke fase in het bestaan van een vennootschap en ook voor u als (toekomstige) bedrijfsleider. Het overnameproces bepaalt immers mee de toekomst van de onderneming en van uzelf als ondernemer!

Een eerste stap bestaat erin, zowel voor een overdracht binnen de familie als voor een externe overdracht een waardebepaling op te maken, zodat u een realistisch beeld krijgt van uw verwachtingen.

De dienstverlening van Academ omvat de persoonlijke begeleiding gedurende de diverse stappen in het overnameproces vanaf de beslissing tot aan- of verkoop tot en met de realisatie van de gewenste transactie.

Een geslaagde overname is het resultaat van een duidelijke visie en scherp strategisch denken. Het meest belangrijke is dat u weet waarom u een ander bedrijf wilt overnemen (starten, versnelde groei, schaalvoordeel, opstap naar het buitenland, verticale of horizontale integratie,…). Een goed inzicht in uw financiële mogelijkheden is hierbij natuurlijk cruciaal. 

Hierbij zullen wij de belangrijke rol van coördinator/architect op ons nemen, voor alle betrokken partijen in het overnameproces, om alzo de belangen van de opdrachtgever optimaal te kunnen behartigen.