Slabbaardstraat Zuid 31/1 - 8870 Izegem    T +32 (0)51/31.70.27   F +32 (0)51/31.72.27   E info@academ.be

Historiek

Historiek

Het oorspronkelijke Accountantskantoor Demeulenaere werd opgericht in 1991 door Arnold Demeulenaere, nadat hij vijf jaar werkzaam was geweest bij een internationaal accountantskantoor.

Van 1991 tot en met 2012 kende het kantoor een continue groei, en dit zonder te zijn overgegaan tot overnames, dus enkel toe te schrijven aan de gestage uitbreiding van ons klantenbestand.

Academ AccountantsBegin 2013 - na 22 jaar - kreeg het kantoor een nieuwe look: een nieuwe naam: Academ en een nieuw logo. De essentie blijft dezelfde. Het kantoor kon niet blijven stilstaan in een snel evoluerende maatschappij. De bedoeling van het kantoor blijft, zoals in het verleden, een persoonlijke aanpak te bieden. Om dit op een verantwoorde manier te doen, vervoegde Ward De Bal het kantoor als partner. Ook Ward kan terugblikken op een uitgebreide fiduciaire ervaring.  

Onze medewerkers zijn competent en flexibel, en worden permanent bijgeschoold: zo wordt ervaring gekoppeld aan de meest actuele kennis.

Het kantoor, evenals de partners, hebben de erkenning zowel van accountant als van belastingconsulent, toegekend door het IAB, het instituut dat de wettelijke toezichthouder is op ons beroep.

Ook in de toekomst opteren we niet naar groei om de groei. Wij streven naar een overzichtelijk team van medewerkers dat voor u maatwerk zal leveren. Wij houden van een persoonlijke aanpak, via persoonlijk contact. En ook de zaakvoerders zelf willen voor u een rechtstreeks aanspreekpunt zijn en blijven. Samen op weg... was sinds het begin, en blijft ook in de toekomst ons motto.

Tevens werd in de voorbije jaren naast het team van eigen medewerkers, een gerichte samenwerking uitgebouwd met specialisten in andere domeinen of in relevante deelgebieden: fiscale juristen, bedrijfsrevisoren, advocaten, notarissen, diverse adviseurs en consultants, software- & netwerkspecialisten.

Wij zijn ervan overtuigd samen met ons team en U samen de uitdagingen van de komende decennia aan te kunnen.